Modernizace terminálu byla finančně podpořena Integrovaným regionálním operačním programem 

Dotace: 13 678 610,00 Kč

Rozpočet projektu:  16 092 482,00 Kč