Zajištění vzdělávání pro zaměstnance Městského úřadu Třeboň a Městské policie Třeboň


Stručný popis zakázky:

Hezky česky na úřadě

Deba realizace: červen 2018 – červenec 2018

Počet osob: 60 osob

finanční hodnota zakázky: 60 000 Kč bez DPH