Obnova Lesoparku Knihov za přispění dotace z Programu rozvoje venkova

Dotace:  1 550 537,00 Kč

Rozpočet projektu: 1 550 537,00 Kč