Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na MÚ v Bílovci a realizace vzdělávacích programů – část 2 – Odborný rozvoj zaměstnanců – Legislativa ve veřejné správě I. a část 3 – Odborný rozvoj zaměstnanů – Stavební legislativa


Stručný popis zakázky:

realizace vzdělávacích kurzů v oblasti stavební legislativy a v oblasti legislativy ve veřejné správě – včetně oblasti veřejných zakázek, zákona o kontrole, daňových předpisů

Deba realizace: duben 2018 – listopad 2018

Počet osob: 340 osob

finanční hodnota zakázky: 528 000 Kč bez DPH 

​více informací o zakázce: ZDE

Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na MÚ v Bílovci a realizace vzdělávacích programů 


Stručný popis zakázky:

realizace vzdělávacích kurzů v oblasti stavební legislativy a v oblasti legislativy ve veřejné správě – včetně oblasti veřejných zakázek, zákona o kontrole, daňových předpisů, rozpočtových pravidel a projektového řízení

Deba realizace: únor 2019 – březen 2019

Počet osob: 60 osob

finanční hodnota zakázky: 243 000 Kč bez DPH