Realizace vzdělávání v rámci zakázky „Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě“