Realizace vzdělávání zaměstnanců MěÚ Orlová


Stručný popis zakázky:

lrealizace vzdělávacích kurzů v oblasti moderních metod a nástrojů řízení lidskýkch zdrojů, znalostí příslušné legislativy, komunikace s veřejností.

Deba realizace: červen 2018 –  prosinec 2018

Počet osob: 400

finanční hodnota zakázky: 620 000 Kč bez DPH

​více informací o zakázce: ZDE