PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE V KOZINCI-HOLUBICÍCH

Stručný popis zakázky:

Získaná dotace: 4 750 000 Kč

Celkový rozpočet projektu:  23 925 875 Kč

Rok realizace: 2020-2021

Operační program: IROP

Info k projektu:

https://www.holubicekozinec.cz/