Splašková kanalizace a ČS – Lhotka u Dobřiše

Stručný popis zakázky:

Získaná dotace: 4 899 117 Kč

Celkový rozpočet projektu:  7 684 889 Kč

Rok realizace: 2017

Opetační program: OPŽP

​více informací o zakázce: ZDE


Splašková kanalizace a ČS – Lhotka u Dobříše

Stručný popis zakázky:

Získaná dotace: 85 595 Kč

Celkový rozpočet projektu:  7 684 889 Kč

Rok realizace: 2018

Opetační program: Středočeský kraj

​více informací o zakázce: ZDE