Chodník podél hlavní komunikace v obci Podluhy – II. Etapa

Stručný popis zakázky:

Získaná dotace: 2 069 243 Kč

Celkový rozpočet projektu:  2 434 404 Kč

Rok realizace: 2017

Opetační program: SFDI

​více informací o zakázce: ZDE


PODLUHY – oprava místní komunikace na obecních pozemcích parc. č. 796/28, 796/31 a 796/33 v k.ú. Podluhy

Stručný popis zakázky:

Získaná dotace: 686 745 Kč

Celkový rozpočet projektu:  1 373 492 Kč

Rok realizace: 2017

Opetační program: MMR

​více informací o zakázce: ZDE