Rekonstrukce dětského hřiště v obci Rpety, výměna herních prvků za přispění dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

Dotace:  333 294,00 Kč

Rozpočet projektu:  476 135,00 Kč