Rekonstrukce objektu včetně vybavení a zařízení sociálního podniku pro provoz kavárny LOGO CAFÉ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Cíl projektu: vytvoření vhodných individuálních podmínek pro pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením

Dotace: 3 147 050,00 Kč

Rozpočet projektu: 3 147 050,00 Kč

Více informací o projektu: ZDE