Středočeský fond cyklistické infrastruktury

Cíl programu:

 • Cílem dotace je rozvoj cyklistické infrastruktury na území Středočeského kraje v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024, s výhledem do 2030 a v souladu s Koncepcí rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017-2023.
 • Dotace přispívají k rozvoji a zkvalitnění cyklistické infrastruktury na území Středočeského kraje a tím přispívají k celkovému rozvoji Středočeského kraje.

Kdo může žádat:

 • obec na území Středočeského kraje,
 • dobrovolný svazek obcí na území Středočeského kraje

Podporované oblasti:

 • V Programu jsou stanovena následující tematická zadání:

  • a) Výstavba cyklistické infrastruktury na dálkových páteřních trasách (dále jen „DPT“)

   • Podpora bude poskytnuta na investiční náklady žadatele na výstavbu liniové cyklistické infrastruktury v koridorech DPT:

    • Cyklotrasa 1 – Praha – Kouřim – Kutná Hora – Čáslav – Ronov nad Doubravou
    • Cyklotrasa 2 – Labská stezka (včetně současné cyklotrasy 0019 a cyklotras po připravovaných levobřežních cyklostezkách v úseku Poděbrady-Pňov-Předhradí-Kolín, v pravobřežním úseku Káraný – Stará Boleslav-Kostelec nad Labem a v levobřežním úseku Kostelec nad Labem – Neratovice – Obříství)
    • Cyklotrasa 3 – Praha – Beroun – Plzeň
    • Cyklotrasa 7 – Vltavská cyklistická cesta
    • Cyklotrasa 11 – Greenway Praha – Wien
    • Cyklotrasa 17 – Greenway Jizera
    • Cyklotrasa 19 – Sázavská cyklotrasa
    • Cyklotrasa 39 – Greenway Berounka Střela

  • b) Výstavba cyklistické infrastruktury na vybraných páteřních regionálních trasách (dále jen „PRT“)

   • investiční náklady žadatele na výstavbu liniové cyklistické infrastruktury na PRT uvedené v Aktualizaci Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017–2023

  • c) Výstavba cyklistické infrastruktury na cyklotrasách spojujících cyklotrasy na území Prahy s cyklotrasami na území Středočeského kraje (dále jen „body P-SK“)

   • investiční náklady žadatele na výstavbu liniové cyklistické infrastruktury na cyklotrasách na území Středočeského kraje směřujících do styčných bodů na hranici Prahy a Středočeského kraje uvedených v Aktualizaci Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017–2023

Výše a míra podpory:

 • a) Výstavba cyklistické infrastruktury na DPT

  • maximální výše požadované a poskytnuté dotace nesmí přesáhnout 5 000 000 Kč a současně 100 % ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů projektu

 • b) Výstavba cyklistické infrastruktury na PRT

  • maximální výše požadované a poskytnuté dotace nesmí přesáhnout 2 000 000 Kč a současně 50 % ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů projektu

 • c) Výstavba cyklistické infrastruktury do bodů P-SK

  • maximální výše požadované a poskytnuté dotace nesmí přesáhnout 2 000 000 Kč a současně 50 % ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů projektu.

Celková alokace programu: 20 000 000 Kč

Termín výzvy:

 • od 28. března 2022 do 8. srpna 2022

Nezávazná poptávka

6 + 15 =