Program 2022 Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury

Cíl programu:

  • Cílem dotace je rozvoj dopravní infrastruktury na území Středočeského kraje v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024, s výhledem do 2030.
  • Hlavní podstatou dotace a programu je homogenizace (optimalizace) vozovky pozemní komunikace ve vlastnictví Středočeského kraje ve smyslu souvislé opravy této vozovky v celé její šíři (uvedení vozovky do provozuschopného stavu) po zásahu ze strany žadatele při opravě, rekonstrukci, či nové pokládce infrastruktury inženýrských sítí do pozemní komunikace.

Kdo může žádat:

  • obec se sídlem ve Středočeském kraji
  • svazek obcí na území Středočeského kraje

Podporované oblasti:

  • opravy vozovky v celé její šíři (uvedení vozovky do provozuschopného stavu) po zásahu ze strany obce při opravě, rekonstrukci, či nové pokládce infrastruktury inženýrských sítí do pozemní komunikace
  • homogenizované vozovky pozemní komunikace, čímž se rozumí souvislá oprava vozovky při podélném nebo příčném uložení (následujícím souvisle za sebou) inženýrské sítě do pozemní komunikace zasahujícím do poloviny nebo přes polovinu vozovky v tloušťce minimálně 50 mm bez zvýšení nivelity povrchu

Výše a míra podpory:

  • Celková výše alokace: 75 000 000 Kč
  • Max. výše dotace pro rok 2022: 850 Kč/m2 homogenizované vozovky pozemní komunikace II. a III. třídy
  • Výše dotace vychází z průměrných cen obvyklých.

Termín výzvy:

  • Lhůta pro podání žádostí: od 30. března 2022 do 30. září 2022

Nezávazná poptávka

4 + 9 =