Inovace v oblasti udržitelné dopravy, navigačních systémů

Program DOPRAVA 2020+ – 4. Veřejná soutěž

Cíl programu:  

podpora aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy. Výstupy/výsledky návrhů projektů podaných do této veřejné soutěže musí mít potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů v dopravním sektoru

Kdo může žádat:         

 • podniky
 • výzkumné organizace
 • organizační složka státu
 • územní samosprávný celek

Alokace výzvy:

 • bude upřesněno

Výše a míra podpory:

 • max. míra podpory je 80 %
 • max. výše podpory je 50 mil. Kč

Termín:

 • od 7. 4. 2022 do 1. 6. 2022

Podporované aktivity zejména zahrnují:

 • Průmyslová vzor
 • Užitný vzor
 • Prototyp
 • Funkční vzorek
 • Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
 • Hkonc – výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy
 • NmetA – metodika a postup akreditované oprávněným orgánem
 • NmetC – metodika certifikovaná oprávněným orgánem
 • Npam – specializovaná mapa s odborným obsahem
 • Software
 • Patent – povinnou přílohou je patentová rešerše
 • Poloprovoz
 • Ověřená technologie
 • Specializovaná veřejná databáze  
 • Souhrnná výzkumná zpráva
 • Ostatní výsledky

Nezávazná poptávka

1 + 9 =