Intertraffic Amsterdam 2016 a 2018 pro Značky Praha


Stručný popis zakázky:

Získaná dotace: 680 627 Kč

Celkový rozpočet projektu:  1 361 254 Kč

Rok realizace: 2015

Opetační program: OP PIK

​více informací o zakázce: ZDE

Inovace produktů a výrobních procesů ve společnosti Značky Praha


Stručný popis zakázky:

Získaná dotace: 5 775 000 Kč

Celkový rozpočet projektu:  16 500 000 Kč

Rok realizace: 2016

Opetační program: OP PIK

​více informací o zakázce: ZDE